Ritimler

ARYA EXPANSION RHYTHM NUMBER CURRENT 85 PIECES

The rhythm set content list specially prepared for MEDELI AKX-10 is as follows. The list is constantly updated. current content ARYA EXPANSION MEDELI AKX10 SPECIAL STYLE LIST

Keyboard: Medeli “AKX10” & “Dante Zen” Turkish Expansion Pack Style List.

Update Date: 23/11/2022

ARYA EXPANSION = Version V-1.5

PAGE 1/5

2-4 ARYA ALATURKA
2-4 ARYA V2
2-4 ARYA V3
2-4 ARYA V4
2-4 ARYA V5
2-4 GRANI V1
2-4 POP ARABIC
2-4 TR DANCE
3-4 ARYA V1
4-4 ARABESK V1
4-4 ARABESK V2
4-4 MAVI MAVI
4-4 ORIANTEL POP
4-4 ORIANTEL V1
4-4 SALLAMA HALAY

PAGE 2/5

5-8 HALK V1
5-16 SIVAS
6-8 AZERI V1
6-8 HALAY V1
6-8 OZBEK LEZGINKA
6-8 SLOW V1
7-8 HORON V1
7-8 THM
9-4 ZEYBEK V1
9-8 ROMAN V1
9-8 ROMAN V2
9-8 ROMAN V3
9-8 ROMAN V4
10-8 THM
ANKARA V1
PAGE 3/5
ANKARA V2
ANKARA V3
ARABESK V3
ARYA LATİN POP
ARYA POP SOFT
ÇİFTETELLİ V1
CLUB TR V1
DUBLE ARAB V1
FASIL ARYA
GECE OLUNCA
GİRESUN 9-4 V1
HALAY V1
HALAY 2-4 6-8
JERUSALEM V1
KARADENİZ POP V1

PAGE 4/5

MALFOUF POP V1
MİSKET 2-4 V1
MİSKET 2-4 V2
ÖZGÜN SLOW V1
PERSIAN POP
POP 2 ARYA
R-B ARYA V1
RUMBA ARABICS
RUMBA ARYA V2
RUMBA VUR VUR
SENİN OLMAYA GELDİM
SLOW POP V1
SLOW V1
SLOW V2
SLOW V3
PAGE 5/5
SLOW V4
SLOW VAHDE V1
SLOW VAHDE V2
SOFT TURK POP
TAVERNA VAHDE
TECHNO HORON
TURK BEAT

TURK POP TARKAN

TURK REGETON

TURKU 4-4 V1

PAGE 5/5

TURKU ETNIK

TURKU THM 4-4

UMMADIGIM ANDA

VAHDE 4-4

VAHDE V1

VAHDE V2
WARDA V1
YAZDIM KALBİME
YK HALAY
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

MEDELİ AKX10 RİTİM SET | medeli akx10 ritim set | medeli dante zen ritim set | MEDELI DANTE ZEN RITIM SET | MEDELİ AKX10 SES PAKETİ | MEDELİ AKX10 RİTİM PAKETİ | DANTE ZEN SES PAKETI | dante zen ritim ses paketi | thooman ritim ve ses paketi | arya expansion | download | indir | medeli style pack dowload | TÜRK RİTİMLERİ | MEDELİ | TURKISH STYLE | ARABIC STYLE | PERCUSIONS | DRUM KIT